Verksamhetsidé

WestFight utvecklar och genomför tävlings- och utbildningskoncept inom tvåkampsidrotter(*).

Med utgångspunkt från över 60 års samlad erfarenhet av idrott och idrottsarrangemang, har vi arbetat fram modeller och processer för hur utbildningar och tävlingar för alla typer av tvåkampsidrott kan hanteras och genomföras.

Vi hanterar alla tillhörande samarbeten, administrativa rutiner och verktyg, inklusive marknadsföringsaktiviteter som behövs för ett arrangemang.

Vi lever också som vi lär – alla våra modeller och processer vi tar fram använder vi själva, och vi förbättrar och förfinar dem kontinuerligt i samband med våra egna arrangemang.

(*) Med tvåkampsidrotter avser vi idrotter där två sidor möts, tränar eller tävlar mot varandra samtidigt.

Våra koncept

Vi har i dagsläget fyra utarbetade koncept som vi arbetar med.

WestFight Comp

WestFight Comp är vårt utbildningskoncept som omfattar alla aspekter av en tävling.

Vi utbildar i allt från hur ett tävlingsreglemente fungerar i praktiken för dig som tävlar,  hur ett tävlingssekretariat arbetar, vilken utrustning du som arrangör behöver, till vad som förväntas av dig som domare, funktionär, förälder och coach.

För dig som tränar på barn-, junior- eller seniornivå är WestFight Comp en mjuk och trygg introduktion till hur det kan vara att delta på en tävling – du tränar på hur det är att delta i en tävling.

WestFight Camp

WestFight Camp är vårt lägerkoncept som beskriver och förklarar hur det är att arrangera ett läger, stort som litet, och vad du som arrangör måste hantera och tänkta på.

WestFight Camp är vårt nyaste koncept, och är för närvarande under aktiv utveckling i nära samarbete med Varberg Summer Camp.

WestFight League

Till skillnad från WestFight Comp där alla aktiviteter har utbildningsfokus, är WestFight League vårt tävlingskoncept för regelrätta tävlingar och tävlingsligor.

För dig som liga- och tävlingsarrangör, erbjuder vi med WestFight League ett beprövat och färdigt koncept för hur ligor och enskilda tävlingar kan arrangeras.

I dagsläget arbetar vi inom WestFight League med två specifika delkoncept

  • Ippon Cup, en teknikinriktad tävlingsserie för juniorer mellan 12-16 år, och
  • Fighting League, en tävlingsserie för seniorer i amatör- och elitklasser.

WestFight Support

Vill du använda våra koncept för att organisera ett eget event, så kan vi bistå med praktisk support och metodstöd, ofta på plats, i samband med ditt arrangemang.

Vi finns också tillgängliga för samtal och diskussioner när du behöver det, före under och efter ditt event.