WestFight Comp
Genomför tävlingar med bredd- och elittävlingar där dessa koncept och verktyg testas och vässas i praktiken. De genomförs som ett samarbete mellan ett flertal klubbar i Sverige. Avsikten är göra det möjligt för så många som möjligt att våga tävla och tävla kontinuerligt. Tävlingarna skall vara inkluderande, ha mycket låga anmälningsavgifter och genomföras lokalt under en eftermiddag ute hos klubbarna för att hålla nere både administration och kostnader. WestFight Comp genomförs enligt den mall som WestFight har tagit fram för detta ändamål.

Med utgångspunkt från våra erfarenheter har vi tagit fram ett tävlingskoncept och en modell för hur en tävling skall genomföras. Utrustning inventarie i form av datorer, skärmar, skrivare, och övrig IT-utrustning att använda vid event. Vid finns även väll utbildad personal. Vårt koncept omfattar allt från hur och när arrangören skall boka lokal, budget för tävlingen och rutinerna för att ansöka om tävlingssanktion, till hur man går tillväga för att beräkna hur lång en tävling kan tänkas bli. Vi har tittat på allt som måste finnas till för att ett arrangemang skall bli lyckat: processer och rutiner, verktyg och programvara, utrustning och personal, och mer därtill. Som utgångspunkt för vårt arbete har vi våra egna erfarenheter från att ha arrangerat stora och små event, och från eget deltagande i olika event, både som deltagare och som coacher.

WestFights Tävlingsträningar är kombinerade läger- och utbildningstillfällen då vi samlas för att träna på att tävla. Detta sker på flera plan och har många målgrupper samtidigt:
För den som vill tävla eller prova på att tävla för första gången
För den som coachar
För den som vill vara domare
För den som vill vara hjälpa till med att genomföra en tävling
För den som vill arrangera en tävling
För den som är förälder eller hejaklack

Vi som är engagerade i WestFight är själva tävlingsaktiva utövare, coacher, tränare, klubbledare och övriga entusiaster som drivs av en gemensam vision. Att göra det möjligt för så många som möjligt att våga tävla och att tävla kontinuerligt. Vi tror på idén om att en tävling skall vara en positiv och utvecklande erfarenhet för de tävlande och deras coacher, för publiken och fans/hejarklack och för tävlingens arrangörer. Bästa sättet att uppnå detta är att se till att det är enkelt, smidigt, smärtfritt och givande att arrangera en tävling.

Utöver bredd- och nybörjartävlingar, utvecklar WestFight även koncept för stora Elittävlingar – även dessa testas och vässas praktiskt när WestFight arrangerar nationella och internationella tävlingar.